x

Stáhněte si příručku pro kontrolu stavu nemovitosti zdarma!

Nemovitost je Vaše životní investice - poradíme Vám, jak se nespálit.

Ne, nepotřebuji poradit

AIN

Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí

Rychlý kontakt
730 193 333

x

Jméno:Příjmení:E-mail:Telefon:Zpráva:


Dotaz:


Souhlasím se zpracováním osobních údajů (Vaše údaje nebudou poskytnuty třetí straně)

O nás – inspektoři nemovitostí

Víme, že investice do nemovitosti je zásadní rozhodnutí, často na celý život. Detailní odborné prověření nemovitosti („inspekce nemovitosti“) pomůže toto rozhodnutí usnadnit a zabrání dalším nečekaným výdajům na odstranění závad. Naše služby šetří Vaše peníze!


Naši inspektoři nemovitostí mají odborné vzdělání stavebního směru, mnohaletou praxi, kvalitní měřící zařízení a detailní metodiku pro odborné prověření nemovitosti.


Náš tým odborníků:

Ing. Tomáš Zima

Hlavní inspektor nemovitostí - Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a přestaveb bytů i domů. Tomáš je předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: 732 737 683

Ing. František Valeš

Hlavní inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti lety zkušeností v přípravě, posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru a zástupce investorů (též při realizaci velkých rezidenčních a komerčních projektů).

e-mail: frantisek.vales@nemoinspekt.cz, tel: 731 154 157


Ing. arch. Filip Klozar

Inspektor nemovitostí - Praha

Odborné vzdělání získal na ČVUT, obor pozemní stavby a architektura. Nyní se zabývá návrhy a realizací staveb ve spolupráci s architektonickou dílnou Nuance. Má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi bytů v cihlových domech.

e-mail: filip.klozar@nemoinspekt.cz, tel: 604 527 086


Ing. arch. Lukáš Soukup

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný architekt v České komoře architektů, který se věnuje projektování převážně občanských a bytových staveb a také autorským dozorům na stavbách v centru Prahy. Odborné vzdělání získal na Fakultě architektury ČVUT. Má zkušenosti s přípravou a vedením zakázek a s Průkazy energetické náročnosti budov. Součástí jeho praxe jsou dále rekonstrukce bytových domů, včetně vyřizování dotací (Zelená úsporám) a zaměřování skutečného stavu budov.

e-mail: lukas.soukup@nemoinspekt.cz, tel: 775 266 934

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Inspektor nemovitostí - Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů.

e-mail: marie.vyskocilova@nemoinspekt.cz, tel: 736 180 822Ing. arch. Zuzana Kašpárková

Inspektor nemovitostí - Praha

Absolventka ČVUT Fakulty architektury. Během praxe v architektonickém atelieru získala zkušenost s návrhy a realizacemi novostaveb a rekonstrukcemi rezidenčních, administrativních a komerčních objektů. V současné době se věnuje samostatné projektové činnosti - především návrhům staveb pro bydlení a rekreaci, dále spolupráci s architektonickým atelierem na větších projektech.

e-mail: zuzana.kasparkova@nemoinspekt.cz, tel: 731 901 477

Vlastimil Vokatý

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby, absolvent SPŠ stavební ve Volyni s více než 40-ti letou praxí při realizaci a rekonstrukcích staveb. Má široké zkušenosti s technickým vedením, koordinací a realizací rekonstrukcí rodinných a bytových domů a bytů.

e-mail: vlastimil.vokaty@nemoinspekt.cz, tel: 603 223 003


Ing. Andrea Hejná

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT - obor pozemní stavby. Absolvent ČVUT (stavební fakulta) a studia při VŠE (oceňování a odhady nemovitostí). 15-ti letá praxe v oblasti povolování staveb, inženýringu, technického dozoru investora a oceňování nemovitostí.

e-mail: andrea.hejna@nemoinspekt.cz, tel: 733 779 450


Ing. Vít Řezáč

Inspektor nemovitostí - Praha

Absolvent ČVUT, obor pozemní stavby se specializací rekonstrukce, s mnohaletou praxí v projektovém studiu. Zkušenosti s projekcí a rekonstrukcemi objektů pro bydlení a občanské vybavenosti, včetně autorského dozoru. Autorizovaný inženýr ČKAIT.

e-mail: vit.rezac@nemoinspekt.cz, tel: 603 794 388


Ing. Štěpánka Čejdová

Inspektor nemovitostí - Středočeský kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s 15-ti letou praxí v projektování občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Má též zkušenosti s přípravou a vedením stavebních akcí od záměru až po předání díla uživateli v procesu veřejných zakázek. Součástí jejího životního poslání jsou rekonstrukce domů a bytů od návrhu po realizaci.

e-mail: stepanka.cejdova@nemoinspekt.cz, tel: 777 190 657

Libor Hejpetr

Inspektor nemovitostí - Jihočeský kraj

Autorizovaný technik ČKAIT, s 15ti letou prací v oboru řízení staveb, stavebního inženýringu, rozpočtování staveb a samotné realizace jako stavbyvedoucí, nebo technický dozor investora. Má bohaté zkušenosti z realizace staveb pro bydlení, s jejich úpravami a rekonstrukcemi.

e-mail: libor.hejpetr@nemoinspekt.cz, tel: 601 578 490

Ing. Tomáš Kostohryz

Inspektor nemovitostí - Plzeňský kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více jak 15-ti letou praxí v projektování bytových a občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Vystudoval Stavební fakultu na ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce se specializací Rekonstrukce a modernizace staveb. Absolvoval postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT v oboru Ochrana nemovitých památek a souborů. Též zajišťuje veškeré stupně projektové dokumentace včetně zaměření objektů a všech potřebných průzkumů.

e-mail: tomas.kostohryz@nemoinspekt.cz, tel: 606 723 823

Petr Henc

Inspektor nemovitostí - Plzeňský kraj

Absolvent SPŠ stavební v Plzni, obor pozemní stavby a autorizovaný technik ČKAIT s více než 25- ti letou praxí při realizaci stavebních objektů. Má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi budov a je odborníkem pro realizace a kvalitu staveb.

e-mail: petr.henc@nemoinspekt.cz, tel: 731 960 765


Ing. Kurt Postupka, DiS

Inspektor nemovitostí - Ústecký kraj

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby se sedmiletou praxí v oboru. Studoval na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, obor soudní a technické znalectví, a fakultu oceňování majetku na BIVŠ v Praze. Zabývá se též projektovým řízením v oblasti stavebnictví a oceňování majetku. Má bohaté zkušenosti s přípravou projektů, technickým vedením a realizací staveb.

e-mail: kurt.postupka@nemoinspekt.cz, tel: 603 433 955

Ing. Pavel Šulc

Inspektor nemovitostí - Liberecký kraj

Absolvent ČVUT Praha s víceletou praxí ve stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z rekonstrukcí a přestaveb bytových domů a dalších stavebních objektů. Věnuje se též projektům a výstavbě dřevostaveb, odhadům nemovitostí a působí jako jednatel projekční a realizační společnosti.

e-mail: pavel.sulc@nemoinspekt.cz, tel: 603 973 642

Ing. Pavel Dokonal

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT, absolvent Fakulty stavební, ČVUT Praha s praxí v oboru projektování, přípravy a realizace staveb i jako technický dozor investora. Má zkušenosti s rekonstrukcemi stavebních objektů. Je držitelem certifikátu koordinátora BOZP.

e-mail: pavel.dokonal@nemoinspekt.cz, tel: 721 004 194


Ing. Martina Hepnerová

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaná inženýrka ČKAIT v oboru pozemních staveb se sedmiletou praxí v projektování, inženýringu a provádění autorského dozoru staveb. Vystudovala Stavební fakultu na ČVUT, obor Pozemní stavby a architektura. Absolvovala také studium oceňování a odhadů nemovitostí. Nyní pracuje jako samostatná projektantka se zaměřením na rodinné a rekreační domy.

e-mail: martina.hepnerova@nemoinspekt.cz, tel: 775 666 292

Ing. Luboš Svatoš

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby. Více jak dvacet let pracuje jako samostatný projektant. Rovněž zajišťuje inženýrské činnosti a autorské dozory. Dlouhodobě se zajímá o problematiku údržby, obnovy a revitalizace historických objektů - studium Památkové péče při NPÚ.

e-mail: lubos.svatos@nemoinspekt.cz, tel: 774 602 822

Matěj Novák

Inspektor nemovitostí - Vysočina

Autorizovaný technik ČKAIT s téměř desetiletou praxí v projektování, rozpočtování, dozorování i samotné realizaci staveb. Má zkušenosti jak s novou bytovou výstavbou, tak s rekonstrukcemi. Profesionální přístup ke stavebnímu řemeslu a kvalitě provedení prací získal i jako specialista v oboru správy nemovitostí pro významné klienty v rámci střední a východní Evropy.

e-mail: matej.novak@nemoinspekt.cz, tel: 777 879 181

Ing. Michal Píška

Inspektor nemovitostí - Jihomoravský kraj, Slovensko

Vystudoval stavební průmyslovou školu a Vysoké učení technické v Brně. Po studiích pracoval jako stavbyvedoucí na komerčních stavbách v Moravském regionu. Michal je odborníkem na realizaci a kvalitu stavebních prací.

e-mail: michal.piska@nemoinspekt.cz, tel: 605 178 760


Ing. arch. Tomáš Růžička

Inspektor nemovitostí - Jihomoravský kraj, Slovensko

Absolvent VUT v Brně, fakulty Architektury se zkušenostmi s projekcí a realizací staveb z větších atelierů ve Francii i České republice. V samostatné praxi klade důraz na kvalitu detailů a promyšlení i drobných projekčních úkolů.

e-mail: tomas.ruzicka@nemoinspekt.cz, tel: 728 244 137


Ing. Pavel Svoboda

Inspektor nemovitostí - Olomoucký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s praxí v projektování, přípravě a realizaci staveb, mimo jiné jako stavbyvedoucí velkých občanských, bytových a průmyslových staveb.

e-mail: pavel.svoboda@nemoinspekt.cz, tel: 777 553 850Ing. Martin Džanaj, Ph.D.

Inspektor nemovitostí - Moravskoslezský kraj

Soudní znalec pro obor stavebnictví ve specializaci na poruchy a statiku staveb. Má jedenáctiletou praxi v přípravě, projekci a realizaci staveb ve funkci technického dozoru investorů v Evropě a Turecku. Získal doktorát v oboru městského inženýrství a stavitelství. Má široké zkušenosti s náročnými stavbami ve složitých statických a základových poměrech.

e-mail: martin.dzanaj@nemoinspekt.cz, tel: 608 858 334

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Inspektor nemovitostí - Zlínský kraj

Autorizovaný architekt s 18-ti letou praxí v přípravě, projekci a realizaci občanských, bytových a průmyslových staveb. Jeho specializací jsou dřevostavby a památkové objekty všeho druhu a rozsahu. Jednatel projekční a inženýrské kanceláře, titul MBA získal v oboru veřejné správy.

e-mail: antonin.zavada@nemoinspekt.cz, tel: 603 349 633

Ing. Jan Valeš

Jednatel

Vystudoval VŠE v Praze se specializací na mezinárodní obchod a oceňování podniku. Jako projektový koordinátor získal 6 let zkušeností v mezinárodních auditorských a holdingových společnostech. Zabývá se zejména marketingovými aktivitami a rozvojem stávajících a vývojem nových služeb.

e-mail: jan.vales@nemoinspekt.cz, tel: 737 835 454

Ing. Jan Kysela

Jednatel

Absolvent Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se specializací účetnictví a finanční řízení podniku. Má bohatou praxi s řízením rozvojových projektů v rámci CEE regionu a Ruska. Podílel se na řízení financí jedné z nejvýznamnějších finančních institucí v ČR. Dlouhodobě se také věnuje obchodu s nemovitostmi.

e-mail: jan.kysela@nemoinspekt.cz, tel: 725 526 584

Ing. Roman Sysel

Manažer projektu

Absolvent Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Má bohaté zkušenosti z velkých mezinárodních poradenských firem. Podílel se na transakčním poradenství při akvizicích 32 firem s obratem EUR 3-900 m. Ve společnosti Nemoinspekt má na starost především koordinaci celého projektu, kontakty se strategickými partnery, obchodní strategie, HR a rozvoj sítě. Roman je členem představenstva Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: roman.sysel@nemoinspekt.cz, tel: 776 586 449


Spolupracující specialisté:

Ing. David Olša

Projektový management

Absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby a architektura (1997). Pracoval na různých pozicích v oblasti investic, real-estate developmentu, project managementu a řízení a kontroly realizací staveb a interiérových dodávek. Má mnoho zkušenosti z plánování a realizací staveb v zahraničí, mezi nimi také šestiletou pracovní zkušenost z exekutivní pozice při realizaci projektu komplexní rekonstrukce multifunkční budovy v New Yorku. Zabývá se projektovým řízením, studiemi proveditelnosti, optimalizacemi investičních záměrů, správou a obnovou nemovitostních portfolií a kontrolními systémy.

e-mail: david.olsa@nemoinspekt.cz, tel: 605 854 004

Ing. Miroslav Enderla

Statika

Autorizovaný statik, 1980 až 1994, vědecký pracovník ve VÚPS Praha, 1994 do současnosti, autor.inž. v oborech geotechnika a statika a dynamika staveb, od 2010, předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT FSv.Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Technická zařízení budov a energie

Zakladatel a místopředseda Asociace energetických specialistů, energetický auditor (specialista) č. 1147, autorizovaný projektant TZB ČKAIT č. 12253, poradce MPO pro energetiku (EKIS), Projektant TZB (UT, VZT, ZTI, plyn) především pro pasivní a nízkoenergetické domy, kontrola účinnosti klimatizace, LEED Green Associate, odborný poradce SB Tool CZ, ASHRAE Associate Member, spoluzakladatel a přidružený člen CZGBC. Podílel se na realizaci zakázek pro IKEA, Centrum Nový Smíchov a Interspar.

Ing. Martin Cuřín, Ph.D.

Geodezie

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti pro práce v katastru nemovitostí a inženýrskou činnost; absolvent magisterského a doktorského studia oboru geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Během dvanáctileté praxe v oboru se podílel na řadě projektů od zaměřování a vytyčování staveb rodinných domů a vyhotovování geometrických plánů po mapování vodních toků a staveb vodních elektráren; specialista na poradenství v problematice katastru nemovitostí. Pro svou práci využívá nejmodernější přístroje renomované značky TRIMBLE.

Ing. Michal Hlavačka

Požární bezpečnost

Autorizovaný technik ČKAIT v oboru požární bezpečnost staveb a Odborně způsobilá osoba v požární ochraně s 15-ti letou praxí. Má praxi s projektováním rodinných domů, bytových domů, skladových areálů a výrobních objektů. Vystudoval Vysokou školu Báňská - Technická univerzita Ostrava v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V praxi využívá poznatků, které načerpal u Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy, kde pracoval 18 let.

RNDr. Ondřej Jäger

Geologie, hydrogeologie

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Odpovědný řešitel ve společnosti AQH s.r.o. - geologické a hydrogeologické poměry, změny hladiny podzemní vody, ovlivnění režimu podzemní vody následkem stavebních prací. Odborně způsobilý v oborech hydrogeologie a sanační geologie.


Ing. Ivan Fröhlich

Radon

Absolvent VŠCHT v Praze, s praxí v oboru od roku 1991, společník firmy RADON v.o.s., držitel oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (řízení služeb ke stanovení radonového indexu pozemku, řízení služeb k měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách).

Jak naše služba funguje?

1

Objednávka

Vyplňte poptávku nebo nám zavolejte na tel.
730 193 333

2

Inspekce nemovitosti

Provedeme inspekci nemovitosti a sepíšeme zprávu o jejím stavu

3

Zpráva

Zašleme Vám detailní zprávu z inspekce nemovitosti s uvedením zjištěných závad

4

Platba

Předem sjednanou cenu uhradíte převodem na účet nebo v hotovosti