x

Stáhněte si příručku pro kontrolu stavu nemovitosti zdarma!

Nemovitost je Vaše životní investice - poradíme Vám, jak se nespálit.

Ne, nepotřebuji poradit

AIN

Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí

Rychlý kontakt
730 193 333

x

Jméno:Příjmení:E-mail:Telefon:Zpráva:


Dotaz:


Souhlasím se zpracováním osobních údajů (Vaše údaje nebudou poskytnuty třetí straně)

Kontaktujte svého inspektora nemovitostí

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj


Máte zájem o odborné prověření nemovitosti, detailní informace k našim službám, či nezávaznou technickou konzultaci?


  • Využijte náš formulář "Rychlá poptávka"
  • Napište nám na info@nemoinspekt.cz
  • Zavolejte nám na číslo 730 193 333
  • Kontaktujte inspektora nemovitostí přímo ve Vašem regionu

Praha - volejte centrálu tel. 730 193 333

Ing. Tomáš Zima

Hlavní inspektor nemovitostí - Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a přestaveb bytů i domů. Tomáš je předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: 732 737 683

Ing. František Valeš

Hlavní inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více než 20-ti lety zkušeností v přípravě, posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru a zástupce investorů (též při realizaci velkých rezidenčních a komerčních projektů).

e-mail: frantisek.vales@nemoinspekt.cz, tel: 731 154 157


Ing. arch. Filip Klozar

Inspektor nemovitostí - Praha

Odborné vzdělání získal na ČVUT, obor pozemní stavby a architektura. Nyní se zabývá návrhy a realizací staveb ve spolupráci s architektonickou dílnou Nuance. Má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi bytů v cihlových domech.

e-mail: filip.klozar@nemoinspekt.cz, tel: 604 527 086


Ing. arch. Lukáš Soukup

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný architekt v České komoře architektů, který se věnuje projektování převážně občanských a bytových staveb a také autorským dozorům na stavbách v centru Prahy. Odborné vzdělání získal na Fakultě architektury ČVUT. Má zkušenosti s přípravou a vedením zakázek a s Průkazy energetické náročnosti budov. Součástí jeho praxe jsou dále rekonstrukce bytových domů, včetně vyřizování dotací (Zelená úsporám) a zaměřování skutečného stavu budov.

e-mail: lukas.soukup@nemoinspekt.cz, tel: 775 266 934

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Inspektor nemovitostí - Praha

Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V praxi se zabývá zejména rekonstrukcemi bytů a rodinných domů a návrhy interiérů.

e-mail: marie.vyskocilova@nemoinspekt.cz, tel: 736 180 822Ing. arch. Zuzana Kašpárková

Inspektor nemovitostí - Praha

Absolventka ČVUT Fakulty architektury. Během praxe v architektonickém atelieru získala zkušenost s návrhy a realizacemi novostaveb a rekonstrukcemi rezidenčních, administrativních a komerčních objektů. V současné době se věnuje samostatné projektové činnosti - především návrhům staveb pro bydlení a rekreaci, dále spolupráci s architektonickým atelierem na větších projektech.

e-mail: zuzana.kasparkova@nemoinspekt.cz, tel: 731 901 477

Vlastimil Vokatý

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby, absolvent SPŠ stavební ve Volyni s více než 40-ti letou praxí při realizaci a rekonstrukcích staveb. Má široké zkušenosti s technickým vedením, koordinací a realizací rekonstrukcí rodinných a bytových domů a bytů.

e-mail: vlastimil.vokaty@nemoinspekt.cz, tel: 603 223 003


Ing. Andrea Hejná

Inspektor nemovitostí - Praha

Autorizovaný inženýr ČKAIT - obor pozemní stavby. Absolvent ČVUT (stavební fakulta) a studia při VŠE (oceňování a odhady nemovitostí). 15-ti letá praxe v oblasti povolování staveb, inženýringu, technického dozoru investora a oceňování nemovitostí.

e-mail: andrea.hejna@nemoinspekt.cz, tel: 733 779 450


Ing. Vít Řezáč

Inspektor nemovitostí - Praha

Absolvent ČVUT, obor pozemní stavby se specializací rekonstrukce, s mnohaletou praxí v projektovém studiu. Zkušenosti s projekcí a rekonstrukcemi objektů pro bydlení a občanské vybavenosti, včetně autorského dozoru. Autorizovaný inženýr ČKAIT.

e-mail: vit.rezac@nemoinspekt.cz, tel: 603 794 388


Středočeský kraj

Ing. Štěpánka Čejdová

Inspektor nemovitostí - Středočeský kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s 15-ti letou praxí v projektování občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Má též zkušenosti s přípravou a vedením stavebních akcí od záměru až po předání díla uživateli v procesu veřejných zakázek. Součástí jejího životního poslání jsou rekonstrukce domů a bytů od návrhu po realizaci.

e-mail: stepanka.cejdova@nemoinspekt.cz, tel: 777 190 657

Jihočeský kraj

Libor Hejpetr

Inspektor nemovitostí - Jihočeský kraj

Autorizovaný technik ČKAIT, s 15ti letou prací v oboru řízení staveb, stavebního inženýringu, rozpočtování staveb a samotné realizace jako stavbyvedoucí, nebo technický dozor investora. Má bohaté zkušenosti z realizace staveb pro bydlení, s jejich úpravami a rekonstrukcemi.

e-mail: libor.hejpetr@nemoinspekt.cz, tel: 601 578 490

Plzeňský kraj

Ing. Tomáš Kostohryz

Inspektor nemovitostí - Plzeňský kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s více jak 15-ti letou praxí v projektování bytových a občanských staveb, inženýringu a technického dozoru investora. Vystudoval Stavební fakultu na ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce se specializací Rekonstrukce a modernizace staveb. Absolvoval postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT v oboru Ochrana nemovitých památek a souborů. Též zajišťuje veškeré stupně projektové dokumentace včetně zaměření objektů a všech potřebných průzkumů.

e-mail: tomas.kostohryz@nemoinspekt.cz, tel: 606 723 823

Petr Henc

Inspektor nemovitostí - Plzeňský kraj

Absolvent SPŠ stavební v Plzni, obor pozemní stavby a autorizovaný technik ČKAIT s více než 25- ti letou praxí při realizaci stavebních objektů. Má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi budov a je odborníkem pro realizace a kvalitu staveb.

e-mail: petr.henc@nemoinspekt.cz, tel: 731 960 765


Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Zima

Hlavní inspektor nemovitostí - Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s mnohaletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a přestaveb bytů i domů. Tomáš je předsedou zkušební komise Asociace Inspektorů Nemovitostí.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: 732 737 683

Ústecký kraj

Ing. Kurt Postupka, DiS

Inspektor nemovitostí - Ústecký kraj

Autorizovaný technik ČKAIT pro obor pozemní stavby se sedmiletou praxí v oboru. Studoval na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, obor soudní a technické znalectví, a fakultu oceňování majetku na BIVŠ v Praze. Zabývá se též projektovým řízením v oblasti stavebnictví a oceňování majetku. Má bohaté zkušenosti s přípravou projektů, technickým vedením a realizací staveb.

e-mail: kurt.postupka@nemoinspekt.cz, tel: 603 433 955

Liberecký kraj

Ing. Pavel Šulc

Inspektor nemovitostí - Liberecký kraj

Absolvent ČVUT Praha s víceletou praxí ve stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z rekonstrukcí a přestaveb bytových domů a dalších stavebních objektů. Věnuje se též projektům a výstavbě dřevostaveb, odhadům nemovitostí a působí jako jednatel projekční a realizační společnosti.

e-mail: pavel.sulc@nemoinspekt.cz, tel: 603 973 642

Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Dokonal

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT, absolvent Fakulty stavební, ČVUT Praha s praxí v oboru projektování, přípravy a realizace staveb i jako technický dozor investora. Má zkušenosti s rekonstrukcemi stavebních objektů. Je držitelem certifikátu koordinátora BOZP.

e-mail: pavel.dokonal@nemoinspekt.cz, tel: 721 004 194


Ing. Martina Hepnerová

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaná inženýrka ČKAIT v oboru pozemních staveb se sedmiletou praxí v projektování, inženýringu a provádění autorského dozoru staveb. Vystudovala Stavební fakultu na ČVUT, obor Pozemní stavby a architektura. Absolvovala také studium oceňování a odhadů nemovitostí. Nyní pracuje jako samostatná projektantka se zaměřením na rodinné a rekreační domy.

e-mail: martina.hepnerova@nemoinspekt.cz, tel: 775 666 292

Ing. Luboš Svatoš

Inspektor nemovitostí - Královéhradecký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby. Více jak dvacet let pracuje jako samostatný projektant. Rovněž zajišťuje inženýrské činnosti a autorské dozory. Dlouhodobě se zajímá o problematiku údržby, obnovy a revitalizace historických objektů - studium Památkové péče při NPÚ.

e-mail: lubos.svatos@nemoinspekt.cz, tel: 774 602 822

Pardubický kraj

Ing. Tomáš Zima

Hlavní inspektor nemovitostí - Čechy a Morava

Autorizovaný inženýr ČKAIT s pětiletou praxí v projektování, stavebním dozoru a project managementu. Mimo jiné pracoval v architektonickém atelieru Cigler Marani Architects, kde se podílel na tvorbě řady významných administrativních, multifunkčních a bytových projektů. Má široké zkušenosti též z rekonstrukcí a přestaveb bytů i domů.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.cz, tel: 730 193 333

Vysočina

Matěj Novák

Inspektor nemovitostí - Vysočina

Autorizovaný technik ČKAIT s téměř desetiletou praxí v projektování, rozpočtování, dozorování i samotné realizaci staveb. Má zkušenosti jak s novou bytovou výstavbou, tak s rekonstrukcemi. Profesionální přístup ke stavebnímu řemeslu a kvalitě provedení prací získal i jako specialista v oboru správy nemovitostí pro významné klienty v rámci střední a východní Evropy.

e-mail: matej.novak@nemoinspekt.cz, tel: 777 879 181

Jihomoravský kraj, Slovensko (Bratislava)

Ing. Michal Píška

Inspektor nemovitostí - Jihomoravský kraj, Slovensko

Vystudoval stavební průmyslovou školu a Vysoké učení technické v Brně. Po studiích pracoval jako stavbyvedoucí na komerčních stavbách v Moravském regionu. Michal je odborníkem na realizaci a kvalitu stavebních prací.

e-mail: michal.piska@nemoinspekt.cz, tel: 605 178 760


Ing. arch. Tomáš Růžička

Inspektor nemovitostí - Jihomoravský kraj, Slovensko

Absolvent VUT v Brně, fakulty Architektury se zkušenostmi s projekcí a realizací staveb z větších atelierů ve Francii i České republice. V samostatné praxi klade důraz na kvalitu detailů a promyšlení i drobných projekčních úkolů.

e-mail: tomas.ruzicka@nemoinspekt.cz, tel: 728 244 137


Olomoucký kraj

Ing. Pavel Svoboda

Inspektor nemovitostí - Olomoucký kraj

Autorizovaný inženýr ČKAIT s praxí v projektování, přípravě a realizaci staveb, mimo jiné jako stavbyvedoucí velkých občanských, bytových a průmyslových staveb.

e-mail: pavel.svoboda@nemoinspekt.cz, tel: 777 553 850Moravskoslezský kraj

Ing. Martin Džanaj, Ph.D.

Inspektor nemovitostí - Moravskoslezský kraj

Soudní znalec pro obor stavebnictví ve specializaci na poruchy a statiku staveb. Má jedenáctiletou praxi v přípravě, projekci a realizaci staveb ve funkci technického dozoru investorů v Evropě a Turecku. Získal doktorát v oboru městského inženýrství a stavitelství. Má široké zkušenosti s náročnými stavbami ve složitých statických a základových poměrech.

e-mail: martin.dzanaj@nemoinspekt.cz, tel: 608 858 334

Zlínský kraj

Ing. arch. Bc. Antonín Závada, MBA

Inspektor nemovitostí - Zlínský kraj

Autorizovaný architekt s 18-ti letou praxí v přípravě, projekci a realizaci občanských, bytových a průmyslových staveb. Jeho specializací jsou dřevostavby a památkové objekty všeho druhu a rozsahu. Jednatel projekční a inženýrské kanceláře, titul MBA získal v oboru veřejné správy.

e-mail: antonin.zavada@nemoinspekt.cz, tel: 603 349 633


Jak naše služba funguje?

1

Objednávka

Vyplňte poptávku nebo nám zavolejte na tel.
730 193 333

2

Inspekce nemovitosti

Provedeme inspekci nemovitosti a sepíšeme zprávu o jejím stavu

3

Zpráva

Zašleme Vám detailní zprávu z inspekce nemovitosti s uvedením zjištěných závad

4

Platba

Předem sjednanou cenu uhradíte převodem na účet nebo v hotovosti